การเสริมกล้ามอกสำหรับชายที่กล้ามเนื้อหน้าอกมีขนาดเล็กและทำให้ใหญ่ขึ้นได้ยากโดยการออกกำลังกาย
การเสริมกล้ามอกสามารถทำให้หน้าอกมีสัดส่วนสวยงามล่ำสันสมชายภายในเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง สามารถเดินกลับได้หล้งทำไม่นาน

Before-After photos

เสริมกล้ามหน้าอก, กล้ามเนื้อหน้าอก
Only this person
เสริมกล้ามหน้าอก, กล้ามเนื้อหน้าอก
Only this person
เสริมกล้ามหน้าอก, กล้ามเนื้อหน้าอก
Only this person