หัวนมที่ใหญ่เกินความต้องการหรือในรายที่หัวนมบอด สามารถผ่าตัดแก้ไขให้หัวนมอยู่ในขนาดหรือลักษณะปกติในเวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมง

Before-After photos

แต่งหัวนม
Only this person
แต่งหัวนม
Only this person
แต่งหัวนม
Only this person
แต่งหัวนม
Only this person
แต่งหัวนม
Only this person
แต่งหัวนม
Only this person
แต่งหัวนม
Only this person
แต่งหัวนม
Only this person