การเสริมน่องสำหรับผู้ที่มีน่องเล็ก ซึ่งทำให้ดูไม่สวยงาม สามารถแก้ไขได้โดยการเสริมน่อง ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ทำแล้วสามารถกลับบ้านได้

Before-After photos

เสริมน่อง
Only this person
เสริมน่อง
Only this person
เสริมน่อง
Only this person