การผ่าตัดยกริมฝีปากเป็นการผ่าตัดเล็กใช้เวลาทำประมาณครึ่งถึงหนึ่งชั่วโมง

ทำเสร็จแล้วกลับบ้านได้

Before-After photos

ยกริมฝีปาก
Only this person
ยกริมฝีปาก
Only this person
ยกริมฝีปาก
Only this person
ยกริมฝีปาก
Only this person
ยกริมฝีปาก
Only this person