การตัดแต่งริมฝีปากเพื่อให้บางลงในผู้ที่มีริมฝีปากหนา หรือบางรายอาจมาตกแต่งเพื่อให้ได้รูปร่างอย่างที่ต้องการเช่นปากกระจับ ในบางรายอาจมีปัญหาริมฝีปากสองข้างไม่เหมือนกันก็อาจทำเพื่อให้ได้รูปร่างสวยงาม การผ่าตัดใช้เวลาไม่นานประมาณ ครึ่งถึงหนึ่งชั่วโมงต่อข้าง หลังทำอาจบวมอยู่ราว 1-2 สัปดาห์ 

Before-After photos

แต่งริมฝีปาก ทำปากบาง ปากกระจับ
Only this person
แต่งริมฝีปาก ทำปากบาง ปากกระจับ
Only this person
แต่งริมฝีปาก ทำปากบาง ปากกระจับ
Only this person
แต่งริมฝีปาก ทำปากบาง ปากกระจับ
Only this person
แต่งริมฝีปาก ทำปากบาง ปากกระจับ
Only this person
แต่งริมฝีปาก ทำปากบาง ปากกระจับ
Only this person