ในผู้ที่มีเต้านมใหญ่หรือหย่อนยาน การแก้ไขสามารถทำได้โดยการตัดแต่งเต้านมหรือทำให้เต้านมกระชับขึ้นได้รูปร่างสวยงาม

การผ่าตัดใช้เวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมง

Before-After photos

ตัดแต่งเต้านม, ยกกระชับเต้านม
Only this person
ตัดแต่งเต้านม, ยกกระชับเต้านม
Only this person
ตัดแต่งเต้านม, ยกกระชับเต้านม
Only this person
ตัดแต่งเต้านม, ยกกระชับเต้านม
Only this person
ตัดแต่งเต้านม, ยกกระชับเต้านม
Only this person
ตัดแต่งเต้านม, ยกกระชับเต้านม
Only this person
ตัดแต่งเต้านม, ยกกระชับเต้านม
Only this person
ตัดแต่งเต้านม, ยกกระชับเต้านม
Only this person