กรามใหญ่ กรามเป็นเหลี่ยมสามารถแก้ไขได้ โดยการตัดกระดูกกรามส่วนที่เกินออก ทำให้ใบหน้าเรียวยาวขึ้น นอกจากนี้ กระดูกส่วนอื่นๆก็สามารถตกแต่งแก้ไขได้

Before-After photos

ตัดกรามและกระดูกใบหน้า
Only this person
ตัดกรามและกระดูกใบหน้า
Only this person
ตัดกรามและกระดูกใบหน้า
Only this person