Bucccal Fat เป็นไขมันในกระพุ้งแก้มสองข้าง ทำให้แก้มป่องหรือ ยุ้ยจ้ำม่ำ สามารถแก้ไขได้โดยการผ่าตัดออกทางปากโดยแผลมีขนาดเล็กมากยาวราว 1 ซม. ซึ่งจะหายภายใน 2-3 วัน ใช้ไหมละลายไม่ต้องมาตัดไหม

Before-After photos

ไขมันกระพุ้งแก้ม
Only this person
ไขมันกระพุ้งแก้ม
Only this person
ไขมันกระพุ้งแก้ม
Only this person
ไขมันกระพุ้งแก้ม
Only this person