แก้ไขโครงสร้างหน้า โดยการตัดแต่งกระดูกส่วนที่เกิน หรือโดยการเสริมส่วนที่ขาด เช่นหน้าผาก โหนกแก้ม กราม คาง

Before-After photos

ปรับแต่งโครงหน้า. เสริมกราม โหนกแก้ม
Only this person
ปรับแต่งโครงหน้า. เสริมกราม โหนกแก้ม
Only this person
ปรับแต่งโครงหน้า. เสริมกราม โหนกแก้ม
Only this person