เป็นการแก้ปัญหาแก้มห้อยย้อย, คางย้อยและบริเวณคอเหี่ยวย่น ซึ่งมักจะพบในชาวต่างชาติ(ฝรั่ง) ในคนไทยจะพบในคนอายุมากๆ เช่นมากกว่า 50-60 ปีขึ้นไปแต่ในคนที่อายุน้อยกว่าก็อาจพบได้ การห้อยย้อยของผิวหน้าจะแบ่งตามความรุนแรงคือเกรด 1=น้อย, 5=มากที่สุด
ในบางรายมีไขมันสะสมในบริเวณแก้มและใต้คางก็จะใช้วิธีดูดไขมันประกอบด้วยไปพร้อมๆกับการดึงหน้าได้

การดึงหน้าต้องใช้การระมัดระวังสูงเพราะมีเส้นประสาทบริเวณหน้าหลายเส้น ถ้าทำด้วยความระมัดระวังแล้วโอกาสจะเกิดปัญหากับเส้นประสาทจะน้อยมาก ปัญหาที่พบอาจไม่เกิดจากการผ่าตัดแต่เกิดจากสุขภาพคนไข้เพราะอายุมากสุขภาพทั่วไปไม่ดีหรือมีโรคหัวใจ ทำให้มีปัญหาในการให้ยาสลบหรือยานอนหลับ แพทย์จึงต้องไช้ความระมัดระวังมากกว่าการทำศัลยกรรมอื่นซึ่งผู้ป่วยมีอายุน้อยกว่าส่วนปัญหาอื่นๆที่มีรายงานได้แก่เลือดออก,เขียวช้ำ,ติดเชื้อ,แผลไม่สวย,ทำแล้วไม่ได้ผลตามต้องการ

การดึงหน้า ใช้เวลาทำประมาณ 2-4 ชั่วโมง บาดแผลอยู่รอบหูซึ่งเมื่อหายแล้วจะไม่เห็นร่องรอย หรือเห็นได้น้อย(ถ้าไม่เป็นแผลปูดซึ่งเป็นเฉพาะราย) โดยทั่วไปการดึงหน้าจะไม่บวมมากนักบางรายไม่บวมเลยภายใน 5-7 วัน ก็จะดูเป็นปรกติ

Before-After photos

ดึงหน้า
Only this person
ดึงหน้า
Only this person
ดึงหน้า
Only this person
ดึงหน้า
Only this person
ดึงหน้า
Only this person
ดึงหน้า
Only this person
ดึงหน้า
Only this person
ดึงหน้า
Only this person